VIDEO ARCHÍV

     
 
Špania Dolina - RTVS Tele Víkend
 
  Špania Dolina - a look back - Jaroslav Scholtz film / skrátená verzia /
Špania Dolina - Jakub Seewald film
 
250. výročie cisárskej vizitácie na Šapanej Doline - Mirka Chabadová film
Aušusnícke služby špaňodolinských baníkov
Tavba medi na Španej Doline - Lubelan film
 
  PREZENTÁCIA ČINNOSTI BRATSTVA
  Ako sme tavili meď
  Špaňodolinské šálky
  Vytĺkaná meď v slovenskom praveku
 
INSIGNIE BRATSTVA
kladivá

Insignie >


Erb bratstva >

Naše múzeum medi >

ŠPAŇODOLINSKÉ KLENOTY

SV. KLIMENT
Sv. Kliment
Sv.Kliment >