Program akcií Baníckeho bratstva "Herrengrund"
v roku 2018/2019

 


1.4.2018
Veľkonočná nedeľa, slávnostná banícka omša v kostole Premenenia pána Špania Dolina

21.4.2018
XIII. výročie otvorenia Špaňodolinského banského náučného chodníka, 10.00 hod. - privítanie hostí na Pľaci, prechod po náučnom chodníku, ukážka pravekej tavby medi na Ludovike, návšteva múzea

26.5.2018
Ľubietovský banícky a hutnícky deň

4. - 5.8.2018
Banícka hostina
4.8. - poobede zábava na Pľaci v priestoroch penziónu Klopačka, 20.30 hod. Faklcúg
5.8. - 10.00 hod. Slávnostná paráda, pochod od Nášho Múzea Medi do kostola Premenenia Pána, 11.00 hod Slávnostná banícka omša

7.9. 2018
Salamandrové dni, Banská Štiavnica - sprievod mestom

21. - 23.9.2018
11. Stretnutie baníckych miest a obcí, Pezinok

18. 11.2018
Sviatok sv. Klimenta - Slávnostná banícka omša v kostole Premenenia pána

fotogaléria

25.12.2018
Narodenie Pána, banícka omša v kostole Premenenia pána

1. 1. 2019
Novoročná banícka omša v kostole Premenenia pána

2.2. 2019
XIV. Valné zhromaždenie Baníckeho bratstva HERRENGRUND

INSIGNIE BRATSTVA
kladivá

Insignie >


Erb bratstva >

Naše múzeum medi >

ŠPAŇODOLINSKÉ KLENOTY

SV. KLIMENT
Sv. Kliment
Sv.Kliment >