Program akcií Baníckeho bratstva "Herrengrund"
v roku 2019/2020

2. 2. 2019
Valné zhromaždenie Baníckeho Bratstva HERRENGRUND

21. 4. 2019
Veľkonočná nedeľa, slávnostná banícka omša v kostole Premenenia Pána Špania Dolina

27. 4. 2019
XIV. výročie Otvorenie Špaňodolinského banského náučného chodníka, 10.00 hod. privítanie hostí na "Pľaci", prechod po náučnom chodníku, ukážka pravekej tavby medi na šachte Ludovika, návšteva Nášho Múzea Medi

17. - 19. 5. 2019
XII. Stretnutie banských miest a obcí Slovenska v Ľubietovej

3. - 4. 8. 2019
Banícka hostina
- stretnutie rodákov
03.08. -
poobede zábava na Pľaci v priestoroch penziónu KLOPAČKA, večer o 20.30 hod. Faklcúg
04.08. - 10.00 hod.
Slávnostná paráda, pochod baníkov od Nášho Múzea Medi do kostola Premenenia Pána, 11.00 hod Slávnostná banícka omša

6. 9. 2019
Salamandrove dni, Banská Štiavnica - sprievod mestom

23. 11. 2019
Sviatok sv. Klimenta – patróna špaňodolinských baníkov, Slávnostná banícka svätá omša v kostole Premenenia Pána

25. 12. 2019
Sviatok narodenia Pána - Vianočná banícka svätá omša v kostole Premenenia Pána

1. 1. 2020
Novoročná banícka svätá omša v kostole Premenenia Pána

1. 2. 2020
XV. Valná zhromaždenie Baníckeho Bratstva HERRENGRUND

INSIGNIE BRATSTVA
kladivá

Insignie >


Erb bratstva >

Naše múzeum medi >

ŠPAŇODOLINSKÉ KLENOTY

SV. KLIMENT
Sv. Kliment
Sv.Kliment >