Program akcií Baníckeho bratstva "Herrengrund"
v roku 2017

 


1. 1. 2017

Nový rok, slávnostná banícka sv. omša

4. 2. 2017
XII. Valné zhromaždenie v Komore bratstva o 10 hod. Zhodnotenie činnosti za rok 2016, Správa o hospodárení za rok 2016, Plán činnosti na rok 2017, Hospodársky plán na rok 2017 o 12.00 h volebný guláš v Klopačke, o 13.00 h Voľby rady a majstra Bratstva.

16. 4. 2017 
Veľkonočná nedeľa, slávnostná banícka sv. omša

22. 4. 2017
XII. výročie otvorenia Náučného baníckeho chodníka
Sobota o 10.00 h privítanie hostí na Placi pred penziónom Klopačka
Prechod náučným chodníkom, návšteva múzea, ukážky pravekej tavby medi na Ludovike

19 . - 21. 5. 2017
X. stretnutie banských miest a obcí Slovenska, Nová Baňa

...... 2017      
Brigády na Pamätníku obetiam baníckeho povstania z roku 1526

5. - 6. 8. 2017     
Banícka hostina - Slávnostná banícka sv. omša 
5. 8. - sobota poobede zábava na Pľaci, o 20.30 h - FAKLCÚG 
6. 8. - nedeľa 10.00 h Banícka Paráda - pochod od Nášho Múzea Medi do kostola
11.00 h Slávnostná banícka sv. omša

7. - 8. 9. 2017
Salamandrové dni, Banská Štiavnica

26. 11. 2017
Sv. Kliment, Slávnostná banícka sv. omša a Šachtág v baníckej krčme, prijatie nových členov, udeľovanie vyznamenania Signum Laudis Herrengrundi

25. 12. 2017
Narodenie pána, slávnostná banícka sv. omša

INSIGNIE BRATSTVA
kladivá

Insignie >


Erb bratstva >

Naše múzeum medi >

ŠPAŇODOLINSKÉ KLENOTY

SV. KLIMENT
Sv. Kliment
Sv.Kliment >