ARCHÍV

18. 11.2018
Sviatok sv. Klimenta - Slávnostná banícka omša v kostole Premenenia pána

fotogaléria

9. - 10. 9. 2016
Salamandrove dni, Banská Štiavnica

fotogaléria
23. 4. 2016
XI. výročie otvorenia Náučného baníckeho chodníka
Sobota o 10.00 hod. privítanie hostí na Placi pred penziónom Klopačka
Prechod náučným chodníkom, návšteva múzea, ukážky pravekej tavby medi na Ludovike

22.11.2015
Sviatok sv.Klimenta a Slávnostný šachtág

fotogaléria

25. 04 .2015
X. výročie otvorenia Náučného baníckeho chodníka

pozrite si fotogalériu

Sv. Kliment
23.11.2014 sme si pripomenuli sviatok Svätého Klimenta - patróna baníkov. Svojou prítomnosťou nás poctili zástupcovia Deutsches Bergbau Museum - Bochum.

fotogaléria

27. 04 .2013
VIII. výročie otvorenia Náučného baníckeho chodníka

pozrite si fotogalériu

 

Banícky Šachtág v Španej Doline 25.11. 2012

pozrite si fotogalériu


 

Vrámci pripravovaného nového dokumentárneho filmu, nás v dňoch 03. - 04.11.2012, navštívil historik Pavel Dvořák. Pri tejto príležitosti prebehla prvá tavba v modely pece na tavbu medi v praveku.

pozrite si fotogalériu
Asi takto mohla prebiehať praveká tavba medi.
 
 

Boli sme pri tom:
Špaňodolinské banícke bratstvo Herrengrund s radosťou prijalo pozvanie Ľubietovčanov.
foto (člen baníckeho bratstva Herrengrund) - Pavel Kováč:

Lubietová 001 Lubietová 002 Lubietová 003 Lubietová 004 Lubietová 005 Lubietová 006 Lubietová 007 Lubietová 008 Lubietová 009 Lubietová 010 Lubietová 011 Lubietová 012

V sobotu 14. júla 2012 sa konal 1. Ľubietovský banícky deň a 1. Banícky šachtág, pod taktovkou ľubietovského baníckeho spolku OZ LIBETHA. Bohatý program pozostával so sprievodných programov v parku a muzeálnej miestnosti, výstavy s historickým výkladom, ukážky - Ľubietovský súdny meč, výstavy minerálov a obrazov, hrnčiarskej výstavy, remeselného jarmoku, historického sprievodu obcou, ekumenického obradu - história Ľubietovej, vystúpenia FS Debnár, FS Šajban, detí ZUŠ a MŠ Ľubietová, 1. Ľubietovského baníckeho šachtágu – slávnostný skok cez kožu, a nakoniec – veselica.

Aušusnícke služby špaňodolinských baníkov
zapísané do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska - reportáž odvysielaná v správach STV 15.12.2011
http://www.stv.sk/online/archiv/spravy-stv?date=2011-12-15&id=47346#773

Stručný text opisujúci nominovaný prvok
Aušusník je člen baníckeho bratstva v minulosti, člen baníckej milície. Nosil oblečené červené nohavice, biely kabát a čiapku so štítkom. Doplnkom odevu je pre všetkých baníkov “fokoš“ – banícka palica. Prvá písomná správa o Bratstve z banskobystrického archívu je z roku 1463. Aušusnícke služby predstavujú špeciálne narábanie s insígniami ( pozlátené kladivko a želiezko z roku 1701) pri baníckych sprievodoch, baníckej omši, svadbe a pohrabe. Nosenie zástavy a baníckych kahancov, spev baníckych piesní, klopanie na bubny a klopačky, v minulosti aj salvy z mažiarov. Existencia a funkcia aušusníkov sa uchovala na Slovensku už len na Španej Doline.

Vypočujte si aj reportáž slovenského rozhlasu

 
pozrite si fotogalériu
 
 

Našli sme na internete - Profila.hu
aa
Špania Dolina

bb
Špania Dolina

dd
ŠpaniaDolina
cc
Piesky

Záchranné práce na šachte Ludovika 2011 Linka - reportáž TA3

Geo-elektrické meranie
Dňa 16. septembra 2011 sa na Glezure v Španej Doline uskutočnilo geo-elektrické meranie slednej pingy. Meranie urobili pracovníci Heidelberskej univerzity pod vedením
Dr. D. Modarressi - Tehranii z Berg Bau Museum Bochum a Baníckeho bratstva Herrengrund.
Prof. PhDr. J. Bátora DrSc. z Archeologického ústavu SAV v Nitre po skončení meraní povedal, že po spracovaní meraní v Heidelbergu sa rozhodne o archeologickom výskume pravekej ťažby medi v tejto lokalite.
Dr. Sitár      

 
Prišlo v pošte - ďakujeme: posielam Vám scan jednej krásnej pohľadnice Španej Doliny
z roku 1908, ktorú mam v zbierke, Vlado Čeman
 
Prišlo z Klopačky - varenie Štiarcu:
Aj takto sa banícke bratstvo zapája do diania na Španej Doline, Milan
Faklcúg 2011
   

28. 5. 2011 - vodné jarky šachta Ludovika

Banský vodovod na Španej Doline.
V roku 1564 postavil Ján Trapp špaňodolinský drevený vodovod, privádzal vodu z Pustej doliny a Kečky pod Prašivou do Španej Doliny kde poháňal vodné kolesá ťažných banských strojov a stúp.
Pre veľké náklady na výmenu opotrebovaných drevených častí bol v roku 1806 špaňodolinský vodovod prestavaný na kamenný.(Bačkor,Š.)/36/
Najmladšou časťou vodovodu je „Ludovica Schachter Wasserfúhrung“ zobrazený na Kotzbekovej mape z roku 1830.

28.mája 2011 Banícke bratstvo Herrengrund-Šapnia Dolina zorganizovalo brigádu, ktorej cieľom bolo 8.sondami zistiť stav vodovodu. Vo všetkých sondách sa potvrdila jeho existencia na úseku dlhom 150 metrov. Vodovod je v niektorých sondách úplne zachovaný,inde je poškodený ťažkou lesnou technikou. Aj deštruovaný materiál sa zachoval v takom stave, že na budúci rok bude možná rekonštrukcia asi 10 percent z celkovej dĺžky vodovodu.


 

16. 4. 2011 - V. výročie otvorenia Náučného baníckeho chodníka

pozrite si fotogalériu

21.11.2010 na sviatok sv. Klementa, patróna špaňodolinských baníkov, sme otvorili ďaľšiu časť Nášho múzea medi - Nigrédyho zbierku.

pozrite si fotogalériu

 
Na sviatok sv. Klimenta 22.novembra 2009 udelilo Banícke bratstvo Herrengrund - Špania Dolina vyznamenanie Signum laudis Herrengrundi za rok 2008 Milanovi Murgašovi predsedovi Banskobystrického samosprávneho kraja za podporu bratstva. Za rok 2007 obdržal vyznamenanie čestný občan Španej Doliny Milan Augustin za obnovu baníckeho stavu na Španej Doline a záchranu obrazu sv. Klimenta. Za rok 2006 bol vyznamenaný Ján Čunderlík in memoriam za uchovanie špaňodolinských baníckych insignií.
       

17. 11. 2009 inštalácia osvetlenia a rúr na odvod banskej vody
v Cisárskej štôlni
   
 

27. 9. 2009 navštívil Banicke bratstvo na ŠD predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Milan Murgaš. Prezrel si naše Múzeum medi bol oboznámený s plánmi Bratstva na záchranu Ludvik šachty, Cisárskej štôlne a prekopu ŠD-Piesky. Aktivity bratsva podporil aj osobným darom.
     

26. 9. 2009 sme zaviedli elektrický kábel na osvetlenie Cisárskej štôlne, aby sme mohli štvôlňu v budúcnosti sprístupniť pre verejnosť.
 

Komisia z Ministerstva hospodárstva, Životného prostredia a Rudných baní a.s. .Skúmame možností záchrany " Šachty Ludovika" ktorá je jedna z najzachovalejších banských diel na Slovensku.

Zástupcovia Baníckeho Bratstva HERRENRUND sa 22.05.2010 zúčastnili v Kremnici pietnej spomienkovej akcie za obete banského nešťastia z roku 1443, pri ktorom zahynulo približne 400 baníkov.
     
     

24. 4. 2010 - IV. výročie otvorenia Náučného baníckeho chodníka
Prečítajte si čo o nás napísali
Zdroj: Bystricoviny.sk (Roman Staroň), foto: RMX
http://www.bystricoviny.sk/uncategorized/foto-spania-dolina-ocarila

panorama

denna stolna       figurina1
   

 
Valné zhromaždenie 30.1. 2010

STARÉ SCHODY ZNOVU UZRELI SVETLO SVETA

Pri rekonštručných prácach na schodisku budovy bývalej Banskej správy, sa podarilo odkryť pôvodné schody, ktoré vedú do priestorov miestnosti Baníckeho bratstva Herrengrund. Štyri schody pieskovcovej proveniencie spájané železnými klinmi vykazujú identickú štruktúru so schodmi vedúcimi ku kaplnke Božieho hrobu. Tým sa uľahčuje ich datovanie, ktoré môžeme zaradiť do druhej polovice 17. storočia. V širšom dôsledku to potvrdzuje skutočnosť, že aj budova musí byť staršieho dáta než ako tomu napovedá vyobrazený letopočet 1830 na fasáde domu.
Nové označenie (erb) nad vstupom do priestorov Baníckeho bratstva Herrengrund, zasponzoroval pán František Garaj.

 

Valné zhromaždenie 7.2.2009
   

Banícka svadba
  Banícka svadba Banícka omša

23. novembra 2008 sme slávnostne otvorili "Naše múzeum medi"
 
Naše múzeum medi >
a potom nasledoval Slávnostný šachtág
     

Návšteva v Smolníku
Pri príležitosti tzv. „Werktagu“ navštívili zástupcovia Bratstva Herrengrund Smolník. Zúčastnili sa slávnostného sprievodu centrom bývalého kráľovského mesta a dohodli spoluprácu s tamojším baníckym záujmovým združením.
Plodná diskusia bude pokračovať pri slávnostiach sv. Klimenta na Španej Doline
23. novembra 2008.
 

Salamandrové dni 2008 - Banská Štiavnica 5. 9. 2008
     

BANÍCKA HOSTINA - FAKLCÚG 9.8.2008 - Špania Dolina
 

   
     

BANÍCKA HOSTINA 2007 - FAKLCÚG
 
INSIGNIE BRATSTVA
kladivá

Insignie >


Erb bratstva >

Naše múzeum medi >

ŠPAŇODOLINSKÉ KLENOTY

SV. KLIMENT
Sv. Kliment
Sv.Kliment >